..Ai që të gënjen tri herë radhazi dhe arrin prapë të të gënjej, atij i pranohet aftësia e gënjimit, ndërsa ti duhet të zgjohesh

nga vërbimi i besimit…

..Ai që të gënjen tri herë radhazi dhe arrin prapë të të gënjej, atij i pranohet aftësia e gënjimit, ndërsa ti duhet të zgjohesh

Comments are closed.