Home Thenie te Mencura ..Ai që të gënjen tri herë radhazi dhe arrin prapë të të...

..Ai që të gënjen tri herë radhazi dhe arrin prapë të të gënjej, atij i pranohet aftësia e gënjimit, ndërsa ti duhet të zgjohesh

393
0

nga vërbimi i besimit…

..Ai që të gënjen tri herë radhazi dhe arrin prapë të të gënjej, atij i pranohet aftësia e gënjimit, ndërsa ti duhet të zgjohesh