Asnjë rrugë nuk është e gjatë, nëse në fund të saj të pret diçka e dashur.

Asnjë rrugë nuk është e gjatë, nëse në fund të saj të pret diçka e dashur.

Comments are closed.