Rruga Egnatia

Rruga Egnatia është ndërhyrja në infrastrukturë me te cilën Romakët quajnë dhe organizojnë duke filluar nga gjysma e dytë e shekullit te dytë p. e. s një vijë drejtuese mijëvjecare komunikimi midis perëndimit dhe lindjes, midis... Read more →

Veshje tradicionale

Veshje që janë bartur dhe ruajtur me shekuj te shqiptarët, sot përbëjnë trashëgiminë kulturore per te gjithe shqiptaret. Si identifikim i të kaluarës së popullit, ruajtja e këtyre veshjeve është cilësuar me rëndësi edhe... Read more →
1 547 548 549