“CEZ”, vjedhje me faturat

Beqja: Faturime të pamatura, padi në prokurori

No Comments

  1. toli gogo says:

    dua faturat e e nergjise