Dëmohet ujësjellësi i Burrelit

30 mijë banorë rrezikojnë të mbesin pa ujë të pijshëm

Comments are closed.