Home Aktualitet EUROSTAT: Shqipëria më e varfra në Evropë

EUROSTAT: Shqipëria më e varfra në Evropë

316
0

Bruksel – Nga një statistikë e EUROSTAT për Prodhimin e Brendshëm Bruto si dhe për standardin e jetesës së qytetarëve, Shqipëria renditet e fundit në Evropë.
Nga një mesatare në përqindje Shqipëria ka vetëm 27% dhe para saj qëndron Bosnja dhe Hercegovina me tre pikë më shumë.

Vendin e parë për standardin më të lartë të jetesës e zë Luksemburgu. Në listë përfshihen 37 vende të të gjithë Evropës, duke përjashtuar këtu vetëm Kosovën. Midis vendeve anëtare përfshihen edhe shtetet kandidate për në BE. Në Finlandë, Francë, Spanjë, Itali, Qipro dhe Greqia, GDP-ja për banor është brenda 10% të mesatares së EU27.

Irlanda, Holanda, Austria, Suedia, Danimarka, Britania e Madhe, Gjermania dhe Belgjika kanë qenë në mes 15% dhe 35% mbi mesataren, ndërsa nivelin më të lartë të PBB-së për banor në EU27 u regjistrua në Luksemburg. Sllovenia, Republika Çeke, Maltë, Portugali dhe Sllovaki ishin midis 10% dhe 30% më e ulët se mesatarja EU27. Hungaria, Estonia, Polonia dhe Lituania ishin midis 30% dhe 50% më e ulët, ndërsa Letonia, Rumania dhe Bullgaria ishin midis 50% dhe 60% nën mesataren EU27.

Këto shifra për të GDP për banor, të shprehura në PPS, janë botuar nga EUROSTAT, Zyra Statistikore e Bashkimit Evropian. Ato mbulojnë 27 Shtetet Anëtare të BE, tre vendet kandidate, shtetet anëtare të EFTA-s tre dhe katër vendet e Ballkanit Perëndimor. Shifrat bazohen në të dhënat e fundit të GDP-së për 2009. Vlerësimi përfundimtar i EUROSTAT do të publikohet në dhjetor të këtij viti.
Gazetastart