Google Maps njeh Kosovën si shtet!

google maps njeh kosovenKosova njihet nga Google!

Google Maps, shërbimi online e hartave gjeografike më i përhapur në të gjithë botën e ka njohur Kosovën si shtet më vete. Nëse hapni Google Maps dhe kërkoni Kosovë, atëherë do të hapet harta e shteti më të ri.
Kosova shpalli Pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008, dhe deri më tani është njohur nga 92 shtete dhe nga 192 përfaqësues të OKB-së. Serbia e mbështetur edhe nga Rusi ende nuk e ka njohur Pavarësinë.

Comments are closed.