KESH mbylli vitin 2010 me një bilanc pozitiv

Viti 2010 ka rezultuar i mbarë për Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare. KESH-i e ka mbyllur vitin me një bilanc pozitiv financiar, ndërsa ka shlyer pjesën dërrmuese të borxheve të trashëguara.

Comments are closed.