Home Aktualitet Kontrolli i gjobave online – www.aps.gov.al

Kontrolli i gjobave online – www.aps.gov.al

6950
2

Kontrolli i gjobave onlineKontrolli i  gjobave te makines edhe online ne internet.

Adresa e internetit per kontrolli i gjobave online eshte kjo me poshte www.asp.gov.al.

Të gjithë pronaret e automjeteve tani mund të kontrollojne online të gjitha gjobat rrugore që kane kryer gjatë përdorimit të mjetit të tyre ende të palikujduara.

Policia e Shtetit ka njoftuar se të gjithë të interesuarit mund të klikojnë tek faqja e internetit te Policisë së Shtetit në internet në adresën www.asp.gov.al, ku në rubrikën “Shërbime për qytetarët” është vendosur linku “Kontroll për kundravajtjet rrugore”.
Kontrolli për verifikimin e kundravajtjeve rrugore të palikujduara kryhet me anë të targës së mjetit dhe numrit të shasisë (17-shifror), të cilin qytetari mund ta gjejë lehtësisht në lejen e qarkullimit të mjetit.

Policia kujton qytetarët që pagesa e kundravajtjes rrugore duhet të bëhet brenda 5 ditëve nga dita kur merr formë të prerë, pasi me kalimin e këtij afati paguhet një kamatë vonesë prej 2% në ditë.
Ndërkohë në rast se pagesa e kundravajtjes rrugore do të kryhet brenda 5 ditëve, automatikisht bëhet një zbritje në vlerën e saj prej 20%.

 

2 COMMENTS

Comments are closed.