Korcë, radhë të gjata për marrjen e një certifikate

Radhë dhe pritje për pajisjen me certifikata në gjendjen civile të Korcës. Certifikatat lëshohen vetëm për raste emergjente, ndërsa bashkia fajëson drejtorinë e përgjithshme të gjendjes civile

Comments are closed.