Lumturia në çift bazohet jo në problemet që dalin, por në përpjekjet e përbashkëta për ti zgjidhur ato….

Lumturia në çift bazohet jo në problemet që dalin, por në përpjekjet e përbashkëta për ti zgjidhur ato….

Comments are closed.