Mur ndarës me Turqinë, UNCHR kundër planit grek

UNHCR kritikon planin për ndërtimin e një muri rrethues prej 13 km mes dy vendeve, si zgjidhje të zhvillimeve më të fundit.

Comments are closed.