Home Thenie te Mencura …në fillim duhet të njohësh të vërtetën. Po e dite të vërtetën,...

…në fillim duhet të njohësh të vërtetën. Po e dite të vërtetën, mund ta kuptosh të shtrembrën. Por, po e njohe të shtrembrën

222
0

‎ në fillim, është shumë e vështirë ta kuptosh të vërtetën….!!!

…në fillim duhet të njohësh të vërtetën. Po e dite të vërtetën, mund ta kuptosh të shtrembrën. Por, po e njohe të shtrembrën