Një mijë në qëndrofshin, do të qëndroj dhe vetë, Po dhe njëqind në mbetshin, nuk tundem kurrsesi; I dhjeti do të jem, po qe se mbeten dhjetë; E në mbettë veç një, – unë do të jem ai! |Viktor Hygo|

Një mijë në qëndrofshin, do të qëndroj dhe vetë,
Po dhe njëqind në mbetshin, nuk tundem kurrsesi;
I dhjeti do të jem, po qe se mbeten dhjetë;
E në mbettë veç një, – unë do të jem ai!
|Viktor Hygo|

Comments are closed.