Shoqëria është si ajri, e nevojshme për frymëmarrjen, por e pamjaftueshme për jetën

Shoqëria është si ajri, e nevojshme për frymëmarrjen, por e pamjaftueshme për jetën

Comments are closed.