Shpeshherë gjithçka që ka nevojë një njeri, është një dorë për të shtrënguar dhe një zemër për të kuptuar..

Shpeshherë gjithçka që ka nevojë një njeri, është një dorë për të shtrënguar dhe një zemër për të kuptuar..

Comments are closed.