Të mbrojtur nga Kriza Greke

Efektet e krizës greke nuk pritet të jenë aq të ndjeshme për tregun shqiptar sa po perceptohet. Ndryshe nga një vit më parë, kur në Shqipëri efektet e krizës greke sollën reduktim të konsumit të brendshëm, ulje të eksporteve... Read more →